سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/08/01

با افزایش آگاهی مانع بروز مسمومیت شویم؛ یکم تا هفتم آبان هفته پیشگیری از مسمومیت ها

با افزایش آگاهی مانع بروز مسمومیت شویم؛ یکم تا هفتم آبان هفته پیشگیری از مسمومیت ها

شناسه خبر : 18704
امتیاز شما برای این خبر: