سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/07/25

تشكیل نوزدهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی اهواز

تشكیل نوزدهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی اهواز

نوزدهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، صبح امروز یکشنبه 25 مهرماه جاری  نوزدهمین جلسه قرارگاه دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی با محوریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون و بیمارستان سینای اهواز در دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه گزارش ارزیابی عملکرد وضعیت خدمات دارویی بیمارستان سینا توسط دکتر فریده یونسی رئیس دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ارائه شد.

در ادامه دکتر حبیب صفری نیا رئیس اداره تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، گزارشی از وضعیت ارزیابی عملکرد و خدمات تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان سینا ارائه کرد.

همچنین نمایندگان معاونت های درمان، توسعه و بهداشت استان گزارشی از ارزیابی عملکرد وضعیت خدمات دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی بیمارستان سینا، وضعیت مالی در حوزه دارو و ملزومات پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کارون را ارئه دادند.

در پایان نقطه نظرات مشاور رئیس دانشگاه در امور سلامت، مدیر شبکه بهداشت و درمان کارون، رئیس بیمارستان سینا، معاونان و مدیران واحدهای ستادی دانشگاه بیان شد.


شناسه خبر : 18673
امتیاز شما برای این خبر: