سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/07/24

برگزاری پانزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 51پرونده در دانشگاه ایران

برگزاری پانزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 51پرونده در دانشگاه ایران

روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران - پانزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی51پرونده ، در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران - پانزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی51پرونده ،  روز سه شنبه 20مهرماه 1400در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در پانزدهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال۱۴۰۰ معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، نماینده صنعت و نماینده جامعه مسئولین فنی و کارشناس تخصصی مواد غذایی و آشامیدنی معاونت حضور داشتند.

در این کمیته پرونده های غذایی، آشامیدنی51پرونده، شامل 2فقره پرونده صدور پروانه بهره برداری، 36 فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت  و همچنین تعداد13 فقره پرونده جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.شناسه خبر : 18668
امتیاز شما برای این خبر: