شنبه 13 آذر
نسخه آزمایشی
1400/07/21

تامین و تدارك ذخیره مناسب داروهای تنفسی در دستور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی اهواز

تامین و تدارك ذخیره مناسب داروهای تنفسی در دستور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی اهواز

تامين و تدارک استوک مناسب داروهاي تنفسي در دستور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز قرار دارد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، تامين و تدارک استوک مناسب داروهاي تنفسي در دستور معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز قرار دارد.

سه شنبه 20 مهرماه جاری جلسه ای با حضور دکتر حسین برزگر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، نمايندگان انجمن هاي داروسازان ،صنعت پخش و مديران شركت هاي پخش دارويي استان تشکیل شد.

 این جلسه با محوريت تامين و تدارک استوک مناسب داروهاي تنفسي با توجه به شرايط استان و آستانه بارش هاي پاييزي تشکیل شد.

 همچنین در ادامه جلسه دکتر حسین برزگر معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر لزوم اهتمام شركت هاي پخش در تامين داروهاي مورد نياز استان به صورت مازاد بر سهميه با اولويت اورژانسي و خارج از سهميه مقرر سازمان غذا و دارو تاکید کرد.


شناسه خبر : 18661
امتیاز شما برای این خبر: