سه شنبه 09 آذر
نسخه آزمایشی
1400/07/24
در گشت مشترک معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت گرفت

کشف17هزار ماسک تقلبی و فاقد برچسب اصالت

کشف17هزار ماسک تقلبی و فاقد برچسب اصالت

کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه تیم تعزیرات حکومتی از یک آرایشگاه واقع در یافت آباد تهران که مبادرت به تولید ماسک تقلبی سه بعدی در شرایط نامناسب و غیربهداشتی اقدام میکرد، بازرسی کردند.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران- کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه تیم تعزیرات حکومتی از یک آرایشگاه واقع در یافت آباد تهران که مبادرت به تولید ماسک تقلبی سه بعدی در شرایط نامناسب و غیربهداشتی اقدام میکرد، بازرسی کردند.

در این بازرسی حدود ۱۷هزار ماسک تقلبی و فاقد برچسب اصالت از محل کشف و ضبط شد و به سازمان اموال تملیکی منتقل گردید. همچنین پرونده جهت بررسی به مراجع قضایی ارجاع شد./


شناسه خبر : 18647
امتیاز شما برای این خبر: