دوشنبه 26 مهر
نسخه آزمایشی
1400/07/13

برگزاری كارگاه آموزش همگانی آموزش فوریتهای پزشكی در معاونت غذا و داروی اهواز

برگزاری كارگاه آموزش همگانی آموزش فوریتهای پزشكی در معاونت غذا و داروی اهواز

کارگاه آموزش همگانی آموزش فوریت های پزشکی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز،کارگاه آموزش همگانی آموزش فوریت های پزشکی در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

این کارگاه توسط علی حریصئی کارشناس آموزش فوریت های پزشکی با موضوعات BLS احیاء قلبی و ریوی پایه و سکته حاد مغزی برای گروه هدف کارکنان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با عنوان همیاران اورژانس برگزار شد.

یادآور می شود: در این کارگاه آموزش ها به صورت تمرین عملی در اختیار فراگیران قرار گرفت و کتابچه های آموزشی تقدیم کارکنان شد.


شناسه خبر : 18639
امتیاز شما برای این خبر: