يكشنبه 28 شهریور
نسخه آزمایشی
1400/06/15

برگزاری کمیته فنی و تخصصی پروانه های بهره داری و ساخت مواد غذایی و ظروف بسته بندی گیلان

برگزاری کمیته فنی و تخصصی پروانه های بهره داری و ساخت مواد غذایی و ظروف بسته بندی گیلان

کمیته فنی و تخصصی پروانه های بهره داری و ساخت مواد غذایی و ظروف بسته بندی معاونت غذا و داروی گیلان برگزار شد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، بیستمین کمیته فنی و تخصصی پروانه های بهره‌برداری و ساخت مواد غذایی، ظروف و بسته بندی با حضور اعضای کمیته در محل معاونت تشکیل شد.

از ابتدای سال 1400تاکنون تعداد 24 فقره صدور پروانه بهره برداری ،70 فقره صدور پروانه ساخت، 308 فقره تمدید
و تمدید اصلاح پروانه ساخت ، 6 فقره صدور پروانه ساخت قراردادی، 62 فقره تمدید و تمدید اصلاح پروانه ساخت
قراردادی ،20فقره تمدید و تمدید اصلاح شناسه نظارت کارگاهی، 20 فقره صدور شناسه نظارت کارگاهی، 3فقره -
تمدید پروانه ساخت صادرات مورد بررسی و تایید کمیته فنی قرارگرفت. ضمنا، 14 فقره پروانه ساخت ابطال گردیدو1 مورد پرونده تخلف نیز مورد بررسی اعضای کمیته قرار گرفت.

شناسه خبر : 18556
امتیاز شما برای این خبر: