شنبه 13 آذر
نسخه آزمایشی
1400/06/09
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری ششمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی واحدهای تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی اصفهان

برگزاری ششمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی واحدهای تولیدی مواد آرایشی و بهداشتی اصفهان

ششمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی کارخانجات و کارگاه های مواد آرایشی و بهداشتی اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اصفهان، ششمین جلسه کمیته فنی قانونی پروانه های بهداشتی کارخانجات و کارگاه های  مواد آرایشی و بهداشتی به ریاست دکتر اصلانی معاون غذا و دارو و با حضور نماینده محترم اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی  ونماینده هیئت علمی محترم دانشگاه علوم پزشکی، مهندس مرجان هادیان مدیریت نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی، مهندس الهام جهانمرد مدیریت آزمایشگاه کنترل غذا و دارو و نماینده صنعت و کارشناسان مطلع مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی تشکیل شد.

در این جلسه 1 فقره پروانه بهره برداری و  25 فقره پروانه ساخت و 2 فقره پروانه مسئول فنی و 1 فقره پروانه احداث بحث و  مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.
 


شناسه خبر : 18542
امتیاز شما برای این خبر: