شنبه 13 آذر
نسخه آزمایشی
1400/06/08

نشست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران کل این سازمان

نشست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رئیس سازمان غذا و دارو و مدیران کل این سازمان

شناسه خبر : 18535
امتیاز شما برای این خبر: