پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/06/06

بازدید مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی نیشابور

بازدید مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو  و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی نیشابور

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه معاونت غذا و داروی نیشابور بازدید کرد.

به گزارش ایفدانا، دکتر سید محمود مسیحا هاشمی در حاشیه بازدید از آزمایشگاه فعلی و ساختمان جدید در حال تکمیل آزمایشگاه معاونت غذا و داروی نیشابور گفت: با در نظر گرفتن شرایط منطقه و صنایع موجود و همچنین ضرورت ارزیابی صحیح و سریع کیفیت محصولات سلامت محور بویژه در شرایط اضطراری فعلی، توانمندی های فنی و تخصصی آزمایشگاه در زمینه انجام آزمون های کنترلی مختلف، اقدامات انجام شده و دستاوردهای اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود:  موضوعات با محوریت لزوم ارتقاء توانمندی های فنی و تخصصی در حوزه های عملکردی مختلف، بکارگیری ظرفیت های موجود در شهر و استان، جذب همکاری آزمایشگاه های بخش خصوصی و گسترش هدفمند شبکه کشوری آزمایشگاهی و سایر مباحث مرتبط، مطرح و در دستور پیگیری قرار گرفت.

وی به ضرورت تامین تجهیزات اساسی و دارای اولویت و بکارگیری سریعتر ساختمان جدید آزمایشگاه آن معاونت تاکید کرد.

در جریان این بازدید، نیازمندی ها و مشکلات موجود در زمینه تامین نیروی انسانی و تجهیزات آزمایشگاهی آن معاونت اعلام و پیگیری در جهت رفع موارد در دستور کار قرار داده شد./
02_14

شناسه خبر : 18523
امتیاز شما برای این خبر: