پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/06/01

بازدید مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه کنترل مشهد

بازدید مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه کنترل مشهد

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی مشهد بازدید کرد.

به گزارش ایفدانا، با توجه به موقعیت ویژه آزمایشگاه کنترل غذا و داروی کلان شهر مشهد به لحاظ شرایط جغرافیایی و منطقه ای و نیز اهمیت انجام صحیح و دقیق ارزیابی کیفیت محصولات سلامت محور صنایع فعال ناحیه، پس از بازدید مدیر کل آزمایشگاه مرجع به همراه مدیران و کارشناسان آن آزمایشگاه از بخش های مختلف، موضوعات با محوریت؛ توانمندی های فنی و تخصصی موجود در زمینه انجام آزمون های تخصصی کنترلی، اقدامات انجام شده و پیشرفت های اخیر بویژه با توجه به شرایط همه گیری بیماری و بحران موجود در منطقه، موارد مرتبط با سامانه شبکه کشوری آزمایشگاهی، تسهیل فرایند صدور و تمدید مجوز های آزمایشگاه های همکار و مجاز با توجه به آئین نامه جدید و موارد مرتبط با نمونه های مهارت آزمایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این بازدید دکتر سید محمود مسیحا هاشمی بر ضرورت ارتقاء توانمندی آزمایشگاه دارو در آن معاونت و همچنین استفاده از پتانسیل آزمایشگاه های بخش خصوصی در راستای سیاست برون سپاری تاکید کرد.

در ادامه این بازدید، نیازمندی ها و چالش های موجود در خصوص؛ ضرورت تامین اعتبار تکمیل و تجهیز ساختمان جدید آزمایشگاه در شهرک سلامت، تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی کنترل دارو و مکمل، نیاز به مساعدت فنی جهت تکمیل دامنه آزمایشگاه های سلولی- مولکولی، بررسی تراریختگی و حلیت، ارتقاء تجهیزات دستگاهی مرتبط با بخش میکروبشناسی تخصصی و دامنه های مربوطه، راه اندازی آزمایشگاه کنترل ملزومات پزشکی دارای اولویت و مساعدت در تامین و تهیه نمونه های مهارت آزمایی نیز توسط مدیر محترم آزمایشگاه مشهد مطرح و بررسی شد.

در این بازدید برنامه های توسعه ای اداره کل در زمینه ارتقاء توانمندی آزمایشگاه آن معاونت در حوزه دارو، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی و گسترش هدفمند شبکه کشوری آزمایشگاهی مطرح شد و با توجه به ضرورت موضوع، درخواست تامین اعتبارات لازم در جهت رفع نیازمندی های اعلام شده توسط آن معاونت از معاونت محترم توسعه سازمان غذا و دارو تنظیم شد./


شناسه خبر : 18508
امتیاز شما برای این خبر: