پنجشنبه 29 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/05/20

آئين نامه تاسيس و تائيد صلاحيت آزمايشگاه هاي مجاز و همكار كنترل غذا، دارو و تجهيزات پزشكي ابلاغ شد

آئين نامه تاسيس و تائيد صلاحيت آزمايشگاه هاي مجاز و همكار كنترل غذا، دارو و تجهيزات پزشكي ابلاغ شد

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در راستاي سياست افزايش برون سپاري و ضرورت تسهيل و تسريع صدور مجوزهاي كسب و كار، آئين نامه آزمايشگاه هاي همكار و مجاز مورد بازنگري قرار گرفت.


دکتر سید محمود مسیحا هاشمی در گفت و گو با ایفدانا، با اشاره به تغيير فرايندهاي صدور پروانه فعاليت در جهت رفع موانع، تسریع صدور مجوز ها با رویکرد نظارت پسینی با رعایت الزامات آزمایشگاه مرجع و رسیدگی به تخلفات و صدور احکام اظهار کرد: تمركز بيشتر بر برون سپاري و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، بازنگري شرايط و مقررات فعاليت و نظارت بر آزمايشگاه هاي تابعه در جهت سبك سازي فرايندها به همراه تضمين كيفيت نتايج، از محورهاي اصلي تغييرات آئين نامه است.

وی افزود: در بازنگري اين آئين نامه از نظرات كليه مديران آزمايشگاه هاي معاونت هاي غذا و دارو، مديران كل ادارات نظارت سازمان غذا و دارو و اعضاي كميته فني و جمعی ازمدیران و متخصصین اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی بهره گرفته شده است.
به گفته وی آئين نامه جديد بعد از اعمال نظرات كارشناسان حقوقي سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت، به توشيح مقام عالي وزارت رسيده و ابلاغ شد.
 
لازم به ذکر است آیین نامه در آدرس https://www.fda.gov.ir/fa/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-(%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA) قابل مشاهده است./


شناسه خبر : 18486
امتیاز شما برای این خبر: