سه شنبه 25 مرداد
نسخه آزمایشی
1400/05/10
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار کرد

وبینار آموزشی "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون "

وبینار آموزشی "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون "

وبینار آموزشی "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون " ویژه کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

 به گزارش ایفدانا و به  نقل از روابط عمومی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وبینار آموزشی با عنوان "آشنایی با تجهیزات مصرفی پایش فرآیندهای استریلیزاسیون "ویژه کارشناسان تجهیزات پزشکی کلیه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه، مورخ 1400/05/04توسط مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذاو داروبا هدف آشنایی بیشتر کارشناسان تجهیزات پزشکی با انواع اندیکاتورهای استریل، روشهای بسته بندی
​ و مدت نگهداری وهمچنین شیوه برخورد با مشکلات مرسوم این حوزه  برگزار شد./
 


شناسه خبر : 18466
امتیاز شما برای این خبر: