يكشنبه 28 شهریور
نسخه آزمایشی
1400/04/22

واکسیناسیون دوز دوم پرسنل داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران

واکسیناسیون دوز دوم پرسنل داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران

در راستای طرح واکسیناسیون مشاغل حساس، معاونت غذا و دارو اقدام به واکسیانسیون دوز دوم پرسنل داروخانه های تحت پوشش کرد.

به گزارش ایفدانابه نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران- در راستای طرح واکسیناسیون مشاغل حساس، معاونت غذا و دارو اقدام به واکسیانسیون دوز دوم پرسنل داروخانه های تحت پوشش کرد.

این طرح که با همکاری انجمن داروسازان ایران، معاونت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت پذیرفت از تاریخ ۸الی ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰ ادامه یافت.

در این مرحله به بیش از ۱۰۰۰ نفر پرسنل داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با هماهنگی بعمل آمده قبلی و رعایت پروتکلهای بهداشتی نوبت دوم واکسن کووید ۱۹ را تزریق گردید.شایان ذکر است این افراد واکسن دوز اول واکسن خود را در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ دریافت کرده بودند.

ضمنا واکسیناسیون مابقی پرسنل داروخانه ها که در مرحله قبل ثبت نام ننموده اند در دست اقدام بوده و با همکاری معاونت محترم بهداشت به زودی آغاز خواهد شد./

شناسه خبر : 18415
امتیاز شما برای این خبر: