يكشنبه 28 شهریور
نسخه آزمایشی
1400/04/16

معاونت غذا و داروی همدان برگزیده کشوری سال ۹۹ شد

معاونت غذا و داروی همدان برگزیده کشوری سال ۹۹ شد

در پرتو اهتمام سخت کوشانه کارکنان معاونت غذا و دارو همدان ،این معاونت با لطف الهی برگزیده کشوری سال 1399 اعلام شد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان،معاون غذا و داروی دانشگاه دکتر ایرج خدادادی از برگزیده شدن کشوری معاونت غذا و داروی دانشگاه خبرداد و افزود:معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان،در حوزه ی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی بعنوان دانشگاه برگزیده کشور در سال 1399 انتخاب شده است.

دکتر خدادادی ضمن تبریک به همه مدیران و کارشناسان معاونت غذا و دارو گفت:برگزیده شدن معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان مرهون همه ی زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر تمامی شما مدیران و کارشناسان متعهد و دلسوز است و این مهم بدون همکاری،همدلی و تلاش های  تک تک شما بزرگواران میسر نبود.

دکتر خدادادی ضمن تبریک به مناسبت برگزیده شدن کشوری معاونت غذا و دارو در سال ۹۹ در پایان از زحمات همه ی مدیران و کارکنان مجموعه خود قدردانی کرد. 

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان،معاون غذا و داروی دانشگاه دکتر ایرج خدادادی از برگزیده شدن کشوری معاونت غذا و داروی دانشگاه خبرداد و افزود:معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان،در حوزه ی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی بعنوان دانشگاه برگزیده کشور در سال 1399 انتخاب شده است.

دکتر خدادادی ضمن تبریک به همه مدیران و کارشناسان معاونت غذا و دارو گفت:برگزیده شدن معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان مرهون همه ی زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر تمامی شما مدیران و کارشناسان متعهد و دلسوز است و این مهم بدون همکاری،همدلی و تلاش های  تک تک شما بزرگواران میسر نبود.

دکتر خدادادی ضمن تبریک به مناسبت برگزیده شدن کشوری معاونت غذا و دارو در سال ۹۹ در پایان از زحمات همه ی مدیران و کارکنان مجموعه خود قدردانی کرد. به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان،معاون غذا و داروی دانشگاه دکتر ایرج خدادادی از برگزیده شدن کشوری معاونت غذا و داروی دانشگاه خبرداد و افزود:معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان،در حوزه ی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی بعنوان دانشگاه برگزیده کشور در سال 1399 انتخاب شده است.


دکتر خدادادی ضمن تبریک به همه مدیران و کارشناسان معاونت غذا و دارو گفت:برگزیده شدن معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان مرهون همه ی زحمات و تلاش های خستگی ناپذیر تمامی شما مدیران و کارشناسان متعهد و دلسوز است و این مهم بدون همکاری،همدلی و تلاش های  تک تک شما بزرگواران میسر نبود.

دکتر خدادادی ضمن تبریک به مناسبت برگزیده شدن کشوری معاونت غذا و دارو در سال ۹۹ در پایان از زحمات همه ی مدیران و کارکنان مجموعه خود قدردانی کرد. 
شناسه خبر : 18407
امتیاز شما برای این خبر: