سه شنبه 25 مرداد
نسخه آزمایشی
1400/04/05

بازدید مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی بوشهر

بازدید مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو  و تجهیزات پزشکی از آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی بوشهر

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و داروی بوشهر بازدید کرد.


به گزارش ایفدانا، دکتر سید محمود مسیحا هاشمی از آزمایشگاه های شیمی، دستگاهی، سم شناسی، میکروبیولوژی و واحد تضمین کیفیت، موارد مختلف با محوریت؛ توانمندی های تخصصی موجود در زمینه آزمون های کنترلی محصولات سلامت محور و دستاوردهای اخیر بویژه با توجه به شرایط همه گیری کشور و بحران موجود در منطقه، پتانسیل های موجود جهت اقدامات حمایتی از سایر معاونت ها، مشکلات و چالش های موجود در مسیر اقدامات کنترلی، موارد مرتبط با سامانه شبکه کشوری آزمایشگاهی، نحوه صدور و تمدید مجوز های آزمایشگاه های همکار و مجاز و موارد مرتبط با نمونه های مهارت آزمایی بازدید کرده و مسائل مبتلا به را بررسی کرد.

در این بازدید برنامه های توسعه ای اداره کل در زمینه ارتقاء توانمندی آزمایشگاه  معاونت در حوزه آرایشی و بهداشتی، دارو، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی و تخصصی غذا، مشارکت فعال در آموزش، بازرسی و ممیزی ها، راه اندازی روش های آزمون وگسترش هدفمند شبکه کشوری آزمایشگاهی شامل جذب همکاری های بخش خصوصی و پتانسیل های موجود در دانشگاه ها  و مراکز تحقیقاتی مطرح شد.
لازم به ذکر است در پایان نیازمندی ها در خصوص تامین اعتبار جهت تهیه تجهیزات مورد نیاز، مواد شیمیایی، تعمیر و کالیبراسیون تجهیزات نیز مطرح و  موارد جهت حمایت و مساعدت به معاونت محترم توسعه سازمان غذا و دارو اعلام شد./


شناسه خبر : 18401
امتیاز شما برای این خبر: