دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
1400/03/30
رئيس سازمان غذاودارو

🔴 میزان تولید واکسن کووبرکت در تابستان به ۱۰ ميليون دز می‌رسد

🔴 میزان تولید واکسن کووبرکت در تابستان به ۱۰ ميليون دز می‌رسد

شناسه خبر : 18363
امتیاز شما برای این خبر: