جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1400/03/31

فراخوان تولید کیت‌های تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی

فراخوان تولید کیت‌های تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی

اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی ضمن اعلام فراخوان تولید کیت‌های تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی و سایر ملزومات مورد نیاز برای خدمت آزمایشگاهی گلوبال تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحمHPV-PAP Smear، از شرکت های علاقمند به تولید این کیت ها دعوت کرد تا درخصوص ثبت موافقت اصولی و ثبت مدارک تکمیلی در سامانه imed.ir اقدام کنند.

به گزارش ایفدانا، اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام کرد؛ با توجه به درخواست آزمایشگاه های مرجع سلامت و با عنایت به نامه شماره 99/142/د مورخ 1400/02/27 دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت درخصوص ردیف 29 و30 تصویب نامه شماره 5736/ت58666ه مورخ 1400/01/23 هیات محترم وزیران و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کدملی 807025 با شرح خدمت تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم (HPV-PAP Smear)، از شرکت های علاقمند به تولید کیت های مذکور دعوت به عمل می آید تا در خصوص ثبت موافقت اصولی و ثبت مدارک تکمیلی در سامانه imed.ir اقدام کنند.

گفتنی است، در حال حاضر الگوریتم تشخیص آزمایشگاهی خدمت فوق به شرح زیر است (تصویر). در این الگوریتم، تشخیص مولکولی ویروس پاپیلومای انسانی در نمونه اندوسرویکس و در موارد مثبت، تعیین ژنوتیپ 16 و 18 مورد نیاز است (به عنوان حداقل). برای این منظور آزمایش تشخیص مولکولی می‌ تواند یک یا دو مرحله ‌ای باشد.شناسه خبر : 18360
امتیاز شما برای این خبر: