چهارشنبه 02 تیر
نسخه آزمایشی
1400/03/09
معاون غذا و دارو اراک مطرح کرد؛

ممنوعیت فروش داروها به صورت سبدی

ممنوعیت فروش داروها به صورت سبدی

معاون غذا و دارو اراک تاکید کرد: شرکت های پخش دارویی هیچگونه حق الزام بر توزیع داروها به صورت سبدی را طبق قانون ندارند و در صورت مشاهده و گزارش به مراجع قضایی معرفی می شوند.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک، دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: شرکت های پخش دارویی ملزم به اجرای دقیق مفاد برنامه های توزیع ابلاغی ازسوی سازمان غذا و دارو و ممنوعیت فروش الزامی داروها به صورت سبدی میباشند.

وی افزود: در صورت وقوع هرگونه تخلف از جمله فروش داروها ی سهمیه ای و خاص درقبال خرید سایر داروها، ضمن توقف توزیع داروهای دارای پلن و سهمیه ای توسط شرکت متخلف ،اعمال مواد 10 و 11 آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور، همزمان با ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی بدون هیچگونه اغماض و تذکر مجددی در دستور کار این معاونت کشور خواهد بود.


شناسه خبر : 18302
امتیاز شما برای این خبر: