شنبه 13 آذر
نسخه آزمایشی
1400/03/02

پایان مرحله اول طرح واکسیناسیون پرسنل داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران

پایان مرحله اول طرح  واکسیناسیون پرسنل داروخانه های تحت پوشش دانشگاه ایران

در راستای طرح واکسیناسیون مشاغل حساس، معاونت غذا و دارو اقدام به واکسیانسیون پرسنل داروخانه های تحت پوشش کرد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران، این طرح که با همکاری انجمن داروسازان ایران، معاونت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران صورت پذیرفت از تاریخ 21 الی 29 اردیبهشت ماه 1400 ادامه یافت.

در این مرحله به بیش از 1200 نفر پرسنل داروخانه های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با هماهنگی بعمل آمده قبلی و رعایت پروتکلهای بهداشتی نوبت اول واکسن کووید 19 را تزریق شد.

گفتنی است این طرح در شبکه های بهداشتی درمانی تحت پوشش ادامه دارد.ید.این طرح در شبکه های بهداشتی درمانی تحت پوشش ادامه دارد.


شناسه خبر : 18282
امتیاز شما برای این خبر: