يكشنبه 26 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/02/08
در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد :

دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 69پرونده در 7 اردیبهشت ماه 1400

دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 69پرونده در 7 اردیبهشت ماه 1400

دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی69پرونده ، روز سه شنبه 7اردیبهشت ماه 1400در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران -  دومین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی69پرونده ،  روز سه  شنبه 7اردیبهشت ماه 1400در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در دومین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال1400 معاون غذا و دارو، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مدیر آزمایشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی، نماینده صنعت و نماینده جامعه مسئولین فنی، حضور داشتند.

در این کمیته تعداد69پرونده شامل5فقره پرونده مسئول فنی ،6فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری55فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت مطرح گردید . همچنین تعداد3فقره پرونده متفرقه  جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت/.


شناسه خبر : 18214
امتیاز شما برای این خبر: