چهارشنبه 07 مهر
نسخه آزمایشی
1400/02/07

انتصاب سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو

انتصاب سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو

دکتر شانه ساز طی حکمی دکتر رسول ملکوتی را به عنوان سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو منصوب کرد.

به گزارش ایفدانا، دکتر محمدرضا شانه ساز در این حکم آورده است:

نظر به تعهد، تجربیات و سوابق علمی و تخصصی جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی منصوب می شوید تا در اجرای قرارداد منعقده با استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف سازمان متبوع را در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی به ویژه سیاست های ابلاغی سلامت با رعایت اولویت های ذیل فراهم نمایید.
 1.  انجام بازرسی های موردی، فوق العاده و دوره ای از دانشگاهها، داروخانه ها و شرکت های تولید کننده، وارد کننده و پخش کالاهای سلامت
 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و اهداف سازمان در کلیه مراحل تولید، عرضه، واردات و صادرات کالاهای سلامت محور
 3. پیگیری و رسیدگی به شکایات و موارد ارجاع شده از مبادی قانونی با اهتمام به تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی
 4. اسیب شناسی عوامل برور تخلف در کلیه سطوح سازمانی و اتحاد تدابیر پیشگیرانه
 5. توانمند سازی نیروی انسانی تحت امر با رویکرد علمی، عملی و بکارگیری نیروهای متعهد، متخصص، خوشنام و پاکدست
 6. نظارت بر کارایی و حسین انجام فعالیت سامانه های سلامت سازمان
 7. پیگیری جدی انجام تکالیف و وظایف سازمان در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای سلامت
 8. ساماندهی و هماهنگی حوزه های بازرسی ادارات کل و ارتباط مستمر و منظم با اداره کل بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع
 9. سازماندهی و برنامه ریزی جهت ارتباا موتر و مستمر با مدیران و کارشناسان بخش های بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت مستقر در سعاونت های غذا و داروی دانشگاهها دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و ارائه پیشنهادهای لازم جهت اصلاح و تقویت اساختار، تشکیلات و نیروی انسانی تخصصی حوزه های فوق در راستای واگذاری حداکثری امور مرتبط و پاسخگونی موثر و سریع تر
 10. سیاست گذاری و برنامه ریزی هماهنگ و جامع در خصوص فعالیت های مربوط به امور حقوقی در چارچوب سیاست های وزارت متبوع و سازمان
 11. ایجاد و تقویت زیرساختها و اصلاح ساختار امور حقیقی مورد نیاز سازمان
 12. حضور و دفاع موتر و مفید از منافع و مصالح سازملی مراجع قانونی، قضایی و غیر رعایت حقوق شهروندی به هر طریق مقتصی قانونی
 13. تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی مرقط با حوزه سازمان
 14.  بررسی و اظهار نظر در خصوص کلیه استعلا ماته فر رداد ماه تماهم نامه ها و اسناد مناقصات سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن و ارائه طریق قانونی و مکاتبات لازه با سایر مراجع
 15. برنامه ریزی و آماده سازی مقدمات و مستندات برای تشکیل شورای حقوقی سازمان
 16. پیگیری امور ثبتی و مستند سازی اموال غیر سقول سازمان با حق امضاء در موارد لازم
 17. دفاع از مدیران و کارکنان سازمان متبوع در کلیه محالم قانونی، قضایی، شیه قضایی و غیر قضایی به مناسبت شعل و وظیفه قانونی آنان به هر طریق مقتضی قانونی
 18. بررسی کلیه طرح ها و لوایح مرتبط با حوره سازمان غذا و دارو و اظهار نظر لازم
 19. طرح  هر گونه دعوای حقوقی و کیفری در کلیه مراجع قانونی قصایی، شبه انضایی و غیرقضایی و دفاع در قبال هرگونه دعوی و معرفی نماینده  قانونی موضوع ماده ۳۲ قانون بین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸ در کلیه مراجع قانونی، فضایی، ته قضایی و غیر قضایی
 20.  اعمل کلیه اختیارات موضوع ماده ۳۵ قانین آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ شامل کلیه اختیارات راجع به امور دادرسی در همه مراحل و مقاطع آن از جمله اعتراض به رای، تحدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراضی مالت، مصالحه و سازش با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ، صدور اجرائیه و تعقیب عمليات اجرایی تفـن مصدق و کارشناس، ادعای جعل، اظهار انگار و تردید، جلب ثالت ورود ثالث دعوی تقابل و دفاع در برابر آنها
 21. ارائه پیشنهاد اسخاب وکلای داد گساری جهت انعقاد قرارداد وکالت با اعطای اختیارات لازم برای طرح با دفاع از دعلوی در کلیه مراجع قانونی، قضایی و غیر قضایی، با حق توکیل به غیر و لو کرارا و عزل آنها.
 22. ارائه پیشتهاد بکارگیری مشاوران حقوقی جهت انعقاد قرارداد لازم
 23.  ارتباط مستمر و منظم و تبادل نظر با اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت متبوع و واحدهای حقوقی دانشگاهها دانشکده های علوم پزشکی کشور
با توجه به اهمیت موضوع مقتضی است هماهنگی لازم را با مشاور عالی محترم حقوقی اینجانب در انجام وظایف محوله و ارائه گزارشهای عملکرد داشته باشید. توفیق روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.

شناسه خبر : 18212
امتیاز شما برای این خبر: