شنبه 03 مهر
نسخه آزمایشی
1400/02/06

مشاور عالی امور حقوقی سازمان غذا و دارو منصوب شد

مشاور عالی امور حقوقی سازمان غذا و دارو منصوب شد

دکتر شانه ساز طی حکمی دکتر اسماعیل عباسی را به عنوان مشاور عالی امور حقوقی سازمان غذا و منصوب کرد.به گزارش ایفدانا، دکتر محمدرضا شانه ساز در این حکم آورده است:
 
نظر به تعهد، دانش تخصصی و تجربیات ارزشمند جنابعالی به ویژه آشنایی با موضوعات و ابتلائات حقوقی نظام سلامت، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور عالی اینجانب در امور حقوقی منصوب می گردید تا با استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف این سازمان را در چارچوب اولویت های ذیل فراهم نمایید.
 
نظارت و هماهنگی، برنامه ریزی و راهبری در کلیه مسائل و موضوعات حقوقی سازمان
 
مشاوره و پشتیبانی حقوقی، عملی و نظری و انجام جمع بندی های لازم
 
پیشبرد، ساماندهی و نظام مند کردن هرچه بیشتر فعالیتها و اقدامات حقوقی سازمان
 
تحقق عملکرد کارآمد و موثر سازمان برمبنای اصول، بسترها و زیرساختهای حقوقی و قانونی
 
تدوین، اجرا و تحقق برنامه ی حقوقی سازمان
 
تدوین سند جامع تولید ادبیات حقوقی مرتبط با سازمان
 
تشکیل و اثربخشی شورای حقوقی سازمان
 
تدوین مجموعه تنقیحی و محشای قوانین ومقررات مربوط به سازمان
 
ارائه مشاوره ها و راهنمایی های لازم در سایرحوزه ها و موضوعات مربوط به سازمان و موارد ارجاعی
 
بدیهی است کلیه مدیران سازمان همکاری لازم را در جهت تحقق هرچه بیشتر و بهتر وظایف و اختیارات فوق معمول خواهند نمود. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری و در جهت ارتقاء سلامت مردم و نظام اداری موفق باشید.


شناسه خبر : 18211
امتیاز شما برای این خبر: