يكشنبه 26 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/02/01
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری اولین جلسه کمیسیون ماده 20 در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برگزاری اولین جلسه کمیسیون ماده 20 در معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اولین جلسه کمیسیون قانونی ماده 20 داروخانه های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رسیدگی به 50پرونده روز دوشنبه 30فروردین ماه 1400 در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اولین جلسه کمیسیون قانونی ماده 20 داروخانه های
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رسیدگی به 50پرونده روز دوشنبه 30فروردین ماه 1400 در دفتر معاونت غذا و دارو برگزار
شد.
کمیسیون قانونی ماده 20 که در واقع کمیسیون امور داروخانه ها و شرکت های توزیع است براساس مقررات امور پزشکی و دارویی، مواد

خوراکی و آشامیدنی در حوزه معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت (کمیسیون مرکزی) و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه

(کمیسیون قانونی دانشگاه) است.

این جلسه با حضور رئیس دانشگاه، معاون غذا و دارو، نماینده انجمن داروسازان ایران یک نفر داروساز آزاد، نماینده سازمان نظام پزشکی و

نماینده دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه تشکیل و تعداد 50پرونده مطرح شد و نتایج بررسی و رسیدگی های

​ لازم متعاقباً به ذینفعان مربوطه به طور کتبی اعلام خواهد شد./


شناسه خبر : 18203
امتیاز شما برای این خبر: