يكشنبه 26 اردیبهشت
نسخه آزمایشی
1400/01/31
به صورت سرزده انجام شد؛

بازدید از کارخانه الکل سازی جهان طب اراک

بازدید از کارخانه الکل سازی جهان طب اراک

معاون غذا و دارو در راستای بررسی رعایت ضوابط GMP از خط تولید جدید فرآورده های ضد عفونی کننده کارخانه الکل سازی جهان طب اراک بازدیدکرد.

به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو اراک، دکتر علیمرادیان معاون غذا و دارو به همراه کارشناس دارویی ادراه دارو معاونت در راستای بررسی رعایت ضوابط GMP خط تولید جدید فرآورده های ضد عفونی کننده، از کارخانه الکل سازی جهان طب اراک بازدید کرد.


در این بازدید با توجه به اینکه فرایند مجوز تولید الکل و مواد ضد عفونی کننده از سوی سازمان غذا و دارو به معاونت غذا و دارو اراک تفویض اختیار شده است، بررسی نواقص آخرین چک لیست های GMP قبل از بهره برداری خطوط جدید انجام شد.


شناسه خبر : 18196
امتیاز شما برای این خبر: