جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1400/01/20

برگزاری اولین جلسه قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی

برگزاری اولین جلسه قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی

رئیس اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی با اشاره به برنامه های اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی در سال 1400، گفت: رفع حداکثری موانع تولید و پشتیبانی از تولیدات و تولیدکنندگان داخلی، ارتقاء کیفی و کمی تجهیزات پزشکی تولید داخل و جهت گیری به سمت تولید تجهیزات پزشکی High Tech و صادرات و ارتقاء امور تفویض شده و برون سپاری فعالیت ها در سال جدید با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.


به گزارش ایفدانا، در اولین جلسه قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی با حضور کلیه اعضا که بصورت حضوری و وبینار برگزار شد، مدیران تجهیزات پزشکی عضو قرارگاه و همچنین معاونین و مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای قطب بهمراه روسا و نمایندگان انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن صنفی شرکتهای تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی شرکت داشتند.

وی در ادامه به ارائه گزارش برگزاری جلسه و نتایج و مصوبات آن پرداخت وگفت: در ابتدای جلسه، دکتر شاهمرادی ضمن بیان علل تشکیل قرارگاه و انتظارات مورد نظر بر اهمیت وظایف و اقدامات مورد نیاز در جهت پشتیبانی و رفع موانع تولید و همچنین عزم جدی مدیران و کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی در این خصوص تاکید بسیار زیادی نمودند و نقشه راه و رهنمدهای لازم ارائه شد.

پس از سخنان دکتر شاهمرادی، مهندس حمیدی به بیان اهداف و برنامه های اداره نظارت بر تولید و کنترل کیفی در سال 1400 پرداختند که از جمله مهمترین اهداف ذکر شده، 1-رفع حداکثری موانع تولید و پشتیبانی از تولیدات و تولیدکنندگان داخلی 2-ارتقاء کیفی و کمی تجهیزات پزشکی تولید داخل و جهت گیری به سمت تولید تجهیزات پزشکی High Tech. و صادرات 3-ارتقاء امور تفویض شده و برون سپاری فعالیت ها بر اساس مبانی قانونی اعلام شد.

در ادامه روسای اتحادیه صادر کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، انجمن صنفی شرکتهای تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی، انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی و مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی مدعو بصورت حضوری و وبینار به ارائه نقطه نظرات خود درخصوص پشتیبانی از تولید و مانع زدایی پرداختند.

در خاتمه و براساس جمعبندی نظرات، 5 کارگروه به شرح ذیل و سرگروههای آنها مشخص شدند تا بصورت موازی در خصوص اقدامات و مصوبات بصورت مستمر تشکیل جلسه داده و نتایج جهت طرح در قرارگاه ارائه شود.

1.کارگروه بازنگری آیین نامه تجهیزات پزشکی، دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی
2. کارگروه آموزش
3.کارگروه برون سپاری
4.کارگروه پشتیبانی و موانع زدایی
5.کارگروه رفع موانع فرآیندهای جاری مرتط با تولید

شناسه خبر : 18163
امتیاز شما برای این خبر: