دوشنبه 30 فروردین
نسخه آزمایشی
1400/01/17
در اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد

برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای شعار سال 1400

برگزاری جلسه هم اندیشی در راستای شعار سال 1400

با عنایت به شعار مطرح شده سال1400 توسط مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها،در خصوص بازنگری اهم برنامه های عملیاتی، جلسه هم اندیشی اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران: با عنایت به شعار مطرح شده سال1400 توسط مقام معظم رهبری با عنوان تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها،در خصوص بازنگری اهم برنامه های عملیاتی، جلسه هم اندیشی روز دوشنبه 16 فروردین1400  با حضور  رئیس و کارشناسان اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل برگزار شد.

در این نشست دکتر آزاده رئیس دانا رئیس اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ضمن اشاره به شعار سال1400 و نگاهی همسو با دانشگاه نسل سوم،  رویکرد اکترونیکی شدن هرچه بیشتر امور را یکی از نقشه  های راه  پیش روی این اداره دانست.

در زمینه کاهش موانع تولید ،شفاف سازی فرآیند ها ، تسهیل امور در راستای اجرای صحیح و منطبق با ضوابط ،پاسخگویی مناسب به درخواست های ارباب رجوع در اسرع وقت و جلب رضایت ، درک و تشخیص درست نیازها و انتظارات آن ها، از جمله  مباحث کلیدی بود که در این نشست بر اهمیت اجرای آنها تاکید شد.

همچنین  مقرر گردید با توجه به اهمیت امر آموزش مباحث مرتبط با این اداره در تسهیل امور مراجعان و مانع زدایی از اجرای فرآیند های اداری، سرفصل های آموزشی با رویکرد افزایش توان علمی و عملیاتی همکاران اداری، حرف پزشکی و آموزش همگانی تا انتهای فروردین ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ گردد./


شناسه خبر : 18153
امتیاز شما برای این خبر: