پنجشنبه 29 مهر
نسخه آزمایشی
1400/01/16

مشاور عالی امور حقوقی سازمان غذاودارو منصوب شد

مشاور عالی امور حقوقی سازمان غذاودارو منصوب شد

رئیس سازمان غذاودارو در حکمی دکتر اسماعیل عباسی را به عنوان مشاور عالی امور حقوقی سازمان غذاودارو منصوب کرد.
به گزارش ایفدانا، دکتر محمدرضا شانه ساز در این حکم آورده است:
 
"نظر به تعهد، دانش تخصصی و تجربیات ارزشمند جنابعالی به ویژه آشنایی با موضوعات و ابتلائات حقوقی نظام سلامت، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور عالی اینجانب در امور حقوقی منصوب می گردید تا با استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اهداف این سازمان را در چارچوب اولویت های ذیل فراهم نمایید:

* نظارت و هماهنگی، برنامه ریزی و راهبری در کلیه مسائل و موضوعات حقوقی سازمان

* مشاوره و پشتیبانی حقوقی، عملی و نظری و انجام جمع بندی های لازم، پیشبرد، ساماندهی و نظام‌مند کردن هرچه بیشتر فعالیتها و اقدامات حقوفی سازمان

* تدوین، اجرا و تحقق برنامه حقوقی سازمان

* تحقق عملکرد کارآمد و موثر سازمان بر مبنای اصول، بسترها و زیرساختهای حقوقی و قانونی

* تدوین سند جامع تولید ادبیات حقوقی مرتبط با سازمان

* تشکیل و اثربخشی شورای حقوقی سازمان

* تدوین مجموعه تنقیحی و محشای قوانین و مقررات مربوط به سازمان

* ارائه مشاوره ها و راهنمائی های لازم در سایر حوزه ها و موضوعات مربوط به سازمان و موارد ارجاعی

بدیهی است کلیه مدیران سازمان همکاری لازم را در جهت تحقق هرچه بیشتر و بهتر وظایف و اختیارات فوق معمول خواهند نمود، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری و در جهت ارتقاء سلامت مردم و نظام اداری موفق باشید."
شناسه خبر : 18151
امتیاز شما برای این خبر: