دوشنبه 30 فروردین
نسخه آزمایشی
1400/01/03

تشکیل قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی

تشکیل قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی

قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی با حضور جمعی از منتخبین دانشگاه های علوم پزشکی، تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های تجهیزات پزشکی تشکیل شد

به گزارش ایفدانا، با حکم دکتر سعید رضا شاهمرادی مدیر کل تجهیزات و ملزومات پزشکی قرارگاه تولید، پشتیبانی و مانع زدایی تجهیزات پزشکی با حضور جمعی از منتخبین دانشگاه های علوم پزشکی، تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های تجهیزات پزشکی به منظور رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان این حوزه تشکیل شد.


شناسه خبر : 18119
امتیاز شما برای این خبر: