شنبه 03 مهر
نسخه آزمایشی
1399/12/01

🔴 اصل بودن فراورده های خارجی تنها منوط به الصاق برچسب اصالت و استعلام آن به روش ارسال کد 16 رقمی به سامانه پیامکی 20008822، نصب اپلیکیشن TTAC و یا مراجعه به سایت www.ttac.ir است

🔴 اصل بودن فراورده های خارجی تنها منوط به الصاق برچسب اصالت و استعلام آن به روش ارسال کد 16 رقمی به سامانه پیامکی 20008822، نصب اپلیکیشن TTAC و یا مراجعه به سایت www.ttac.ir است

شناسه خبر : 18051
امتیاز شما برای این خبر: