دوشنبه 30 فروردین
نسخه آزمایشی
1399/11/28
بدانید، سلامت بمانید

انواع ماسک را بشناسید و با نکات کاربردی استفاده صحیح از ماسک بهداشتی آشنا شوید

انواع ماسک را بشناسید و با نکات کاربردی استفاده صحیح از ماسک بهداشتی آشنا شوید

تهیه شده در معاونت غذا و داروی اصفهان


شناسه خبر : 18020
امتیاز شما برای این خبر: