دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
1399/11/04

برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

برگزاری دوازدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل

شناسه خبر : 17949
امتیاز شما برای این خبر: