شنبه 03 مهر
نسخه آزمایشی
1399/09/04

استفاده نادرست از داروهای آنتی بیوتیک سبب رشد میکروب های مقاوم به درمان می شود

استفاده نادرست از داروهای آنتی بیوتیک سبب رشد میکروب های مقاوم به درمان می شود