يكشنبه 01 خرداد
نسخه آزمایشی
1399/08/17

پلمب یک واحد تولید غیر مجاز فلومتر و مانومتر اکسیژن با همکاری نیروی انتظامی

پلمب یک واحد تولید غیر مجاز فلومتر و مانومتر اکسیژن با همکاری نیروی انتظامی

یک واحد تولید غیر مجاز فلومتر و مانومتر اکسیژن توسط کارشناسان نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری نیروی انتظامی پلمب شد.

پیرو گزارشات واصله در خصوص تولید غیر مجاز فلومتر و مانومتر اکسیژن،  فاقد کیفیت و اصالت در یک واحد صنعتی 

کارشناسان نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو در معیت مسئول امور حقوقی و مامورین نیروی


انتظامی با حکم قضائی اقدام به بازدید و پلمب آن واحد تولیدی نمودند. پرونده این واحد تولیدی جهت رسیدگی به

​مراجع قضائی ارجاع گردید.


شناسه خبر : 17778
امتیاز شما برای این خبر: