سه شنبه 06 آبان
نسخه آزمایشی
1399/07/20
در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی اهواز صورت گرفت

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل های مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی به صورت وبینار

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با دستورالعمل های مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشكی به صورت وبینار

دوره آموزشى آشنایى با دستورالعمل هاى مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکى به صورت وبینار در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، چهارشنبه ۱۶ مهرماه جاری دوره آموزشى آشنایى با دستورالعمل هاى مبارزه با قاچاق تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکى به صورت وبینار در معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تشکیل شد.

در این دوره آموزشی معرفى برچسب اصالت، حوادث ناگوار با گروه هدف کارشناسان تجهیزات پزشکى، مسئول خرید(کارپرداز)، مسئول فنى ملزومات مصرفى پزشکى، مسئول انبار) به صورت وبینار برگزار شد.

یادآور می شود: در این دوره آموزشی دکتر حبیب صفری نیا رئیس اداره تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه، کارشناسان غذا و دارو و تمامی مراکز دانشگاهی، غیر دانشگاهی، دانشکده ها و اعضای قطب معاونت غذا و داروی منطقه ۴  شرکت کردند./شناسه خبر : 17683
امتیاز شما برای این خبر: