سه شنبه 06 آبان
نسخه آزمایشی
1399/07/20

تشکیل اولین جلسه آموزشی اتاق فکر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

تشکیل اولین جلسه آموزشی اتاق فکر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

اولین جلسه آموزشی معاونت غذا و دارو با رعایت کلیه پرتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با تدریس دکتر افشین وهاب زاده مسئول اتاق فکر معاونت غذا و دارو روز چهارشنبه 9مهرماه سال جاری در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران-اولین جلسه آموزشی معاونت غذا و دارو با رعایت کلیه پرتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با تدریس دکتر افشین وهاب زاده مسئول اتاق فکر معاونت غذا و دارو روز چهارشنبه 9مهرماه سال جاری در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با اتاق فکر و تفکر انتقادی با تدریس دکتر افشین وهاب زاده جهت توانمند سازی کارشناسان مدیریت آزمایشگاه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت برگزار شد. از جمله سر فصل های ارائه شده در این کارگاه شامل؛ تعریف و ضرورت تشکیل، وظایف و ویژگی اعضا، راهبرد ها، عوامل شتاب دهنده، موانع و مشکلات، نحوه ارائه پیشنهادات، پیگیری و کسب نتایج در اتاق فکر و تفکر انتقادی بود.

 در پایان کارشناسان به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و سه پیشنهاد ارائه شده جهت تفکر و بررسی در جلسه آتی تعیین شد./


شناسه خبر : 17680
امتیاز شما برای این خبر: