سه شنبه 06 آبان
نسخه آزمایشی
1399/07/20

برگزاری نهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 67پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری  نهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 67پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

نهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی67پرونده ، سه شنبه15 مهرماه 99در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران –   نهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی67پرونده ، سه شنبه15 مهرماه 99در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در نهمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال99 دکتر فتحی معاون غذا و دارو، دکتر حبیبی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مهندس ابراهیمی مدیر آزمایشگاه، مهندس آمنه شیرایی کسمائی کارشناس تخصصی  مواد غذایی و آشامیدنی، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و مهندس نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی حضور داشتند.

در این کمیته تعداد67پرونده شامل8فقره پرونده مسئول فنی،7فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری36فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل96عدد پروانه)مطرح شد. همچنین تعداد16فقره پرونده متفرقه  جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت/.


شناسه خبر : 17679
امتیاز شما برای این خبر: