جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1399/07/05

تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد پرخطر و زنان باردار به صورت رایگان در شبکه بهداشت

تزریق واکسن آنفلوآنزا برای افراد پرخطر و زنان باردار به صورت رایگان در شبکه بهداشت

شناسه خبر : 17648
امتیاز شما برای این خبر: