سه شنبه 06 آبان
نسخه آزمایشی
1399/07/20

برگزاری چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران روز شنبه29شهریور ماه در سالن کنفرانس این معاونت با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تشکیل شد.

به گزارش ایفدانا به نقل ازروابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران-چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران روز شنبه29شهریور ماه در سالن کنفرانس این معاونت با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تشکیل شد.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسه گذشته این شورا و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها، دکتر فتحی معاون غذا و دارو بیاناتی درخصوص اتاق فکر، نشریه صوتی و پیگیری فعال تر شدن معاونت در فضای مجازی باتوجه به شرایط خاص کشوردر اثر شیوع ویروس کرونا ایراد کرد.

درابتدای این جلسه دکتر افشین وهابزاده مسئول اتاق فکر معاونت با ارئه پاورپوینت، توضیحات مفصلی در خصوص نحوه راه اندازی اتاق فکر، سیاست های پیش رو، جایگاه اتاق فکر در سیاست های دانشگاه و جامعه و همچنین نحوه اداره اتاق فکر معاونت و همکاری با اتاق فکر دانشگاه ارائه داد.

در ادامه مدیران نظرات خودرا درخصوص نحوه همکاری با شبکه های بهداشت و درمان تابعه دانشگاه و امور جاری حوزه معاونت بیان کردند.


شناسه خبر : 17634
امتیاز شما برای این خبر: