شنبه 15 آذر
نسخه آزمایشی
1399/06/25

برگزاری هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 53پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی 53پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی53پرونده ، سه شنبه25شهریور ماه 99در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران - هشتمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی53پرونده ، سه شنبه25شهریور ماه 99در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در هشتمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال99 دکتر فتحی معاون غذا و دارو، دکتر حبیبی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مهندس ابراهیمی مدیر آزمایشگاه، مهندس آمنه شیرایی کسمائی کارشناس تخصصی  مواد غذایی و آشامیدنی، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و مهندس نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی حضور داشتند.
در این کمیته تعداد53پرونده شامل6فقره پرونده مسئول فنی ،5فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری23فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل52عدد پروانه)مطرح گردید . همچنین تعداد19فقره پرونده متفرقه  جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


شناسه خبر : 17622
امتیاز شما برای این خبر: