چهارشنبه 15 مرداد
نسخه آزمایشی
1399/04/30

برگزاری پنجمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری پنجمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی پرونده در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

پنجمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی75پرونده ، سه شنبه24 تیر ماه 99در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران –  پنجمین  کمیسیون فنی و قانونی با بررسی75پرونده ، سه شنبه24 تیر ماه 99در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.

در پنجمین کمیسیون فنی و قانونی بررسی و صدور پروانه های بهداشتی و مجوزهای ورود  مواد اولیه و فرآیند شده مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال99 دکتر فتحی معاون غذا و دارو، دکتر حبیبی مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مهندس ابراهیمی مدیر آزمایشگاه، مهندس طیبه پیش نماز کارشناس مواد آرایشی و بهداشتی، دکتر شیدفر عضو هیئت علمی دانشگاه، دکتر مهرداد فراهانی نماینده صنعت و مهندس نظامی نماینده جامعه مسئولین فنی حضور داشتند.

در این کمیته تعداد75 پرونده شامل5فقره پرونده مسئول فنی ،7فقره پروانه صدور و اصلاح پروانه بهره برداری47فقره پرونده صدور و اصلاح پروانه ساخت(شامل139عدد پروانه)مطرح گردید . همچنین تعداد16فقره پرونده متفرقه  جهت اتخاذ تصمیم مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت./

شناسه خبر : 17457
امتیاز شما برای این خبر: