شنبه 14 تیر
نسخه آزمایشی
1399/04/02

برگزاری اولین جلسه ستاد توزیع دارو استان در سال 99 در معاونت غذا ودارو گلستان

برگزاری اولین جلسه ستاد توزیع دارو استان در سال 99 در معاونت غذا ودارو گلستان

اولین جلسه ستاد توزیع دارو استان در سال 99 با حضور معاون غذا و دارو، نمایندگان استانداری، تعزیرات حکومتی ،سازمانهای بیمه گر، انجمن داروسازان،مدیران شرکتهای پخش وکارشناسان معاونت در سالن کنفرانس معاونت غذا دارو برگزار شد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذ و داروی گلستان، در این جلسه ،  دکتر صلبی معاون غذا و دارو در خصوص تعامل شرکت های پخش با دانشگاه در راستای حفظ سهمیه دارویی استان و تامین به موقع دارو علی الخصوص داروهای مورددنیاز در بحران شیوع ویروس nCov-19  در سطح استان و کشور تشکرو قدردانی کرد.

همچنین دکتر بنی عقیل مدیر داروی دانشگاه ،مروری بر مکاتبات ارسالی سازمان غذا ودارو داشته و عدم ایجاد القای خرید کاذب توسط داروخانه ها اشاره کردند. در ادامه  مقرر گردید جهت جلوگیری از بروز بحران ناشی از کمبود دارو توزیع داروهای خاص با هماهنگی معاونت غذا و دارو انجام پذیرد./شناسه خبر : 17345
امتیاز شما برای این خبر: