جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1399/02/27

رونمایی از پیشرفته ترین نمونه لباس محافظتی کادر درمانی با حضور وزیر بهداشت

رونمایی از پیشرفته ترین نمونه لباس محافظتی کادر درمانی با حضور وزیر بهداشت

شناسه خبر : 17250
امتیاز شما برای این خبر: