شنبه 10 خرداد
نسخه آزمایشی
1399/02/23

برگزاری وبینار اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

برگزاری وبینار اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان مرکزی در سال جاری با حضور معاون غذا و دارو

اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان با حضور معاون غذا و دارو و مدیر دارویی معاونت از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش ایفدانا و به نقل از روابط عمومی معاونت غذاودارو اراک، اولین جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت  بدهی های دارویی مراکز تابعه به شرکتهای توزیع دارو و دستورالعمل های جدید در جهت ارتقاء توزیع دارو در استان از طریق ویدیو کنفرانس  تشکیل شد.

در بیست و سومین روز از اردیبهشت ماه جلسه ستاد توزیع داروی استان با هدف بررسی آخرین وضعیت  بدهی های دارویی مراکز تابعه  به شرکت هایی دارویی ، راهکارهای لازم درجهت تامین هرچه بهتر دارو در استان  وجذب سهمیه های استانی با حضور دکتر عباس علیمرادیان معاون غذا و دارو ،دکترمحسنی مدیر دارو،رئیس و اعضاء هیئت مدیره انجمن داروسازان شعبه استان،مدیران شرکت های پخش دارو و کارشناسان دارویی بیمارستانهای تابعه  به صورت ویدیو کنفرانس  برگزار و پس از بحث و تبادل نظر انتظارات و راهکارهای لازم دراین خصوص مطرح شد.

در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای ارتقاء خدمات توزیع دارو در استان و بیان انتظارات حوزه معاونت غذا و داروی دانشگاه، در خصوص تامین به موقع دارو توسط شرکت های توزیع دارو سهمیه های استانی مورد بررسی قرار گرفت همچنین کمبود های دارویی مراکز مطرح و درخصوص تامین آنها توسط شرکت های دارویی تصمیم گیری شد./شناسه خبر : 17240
امتیاز شما برای این خبر: