سه شنبه 25 مرداد
نسخه آزمایشی
1399/02/14

🔴 توضیح رئیس سازمان غذاودارو درمورد تحقیق و مقابله واکسنی یا دارویی با کرونا در کشور

🔴 توضیح رئیس سازمان غذاودارو درمورد تحقیق و مقابله واکسنی یا دارویی با کرونا در کشور

شناسه خبر : 17223
امتیاز شما برای این خبر: