جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1399/02/16

آیا پوشیدن دستکش چندبار مصرف در اماکن عمومی برای پیشگیری از کرونا موثر است؟

آیا پوشیدن دستکش چندبار مصرف در اماکن عمومی برای پیشگیری از کرونا موثر است؟

شناسه خبر : 17219
امتیاز شما برای این خبر: