جمعه 28 مرداد
نسخه آزمایشی
1399/01/02

بازدید دکتر شانه ساز از روند پیگیری کارشناسان ستاد هدایت وراهبری پیشگیری از کرونا سازمان غذا ودارو در ایام تعطیلات نوروزی

بازدید دکتر شانه ساز از روند پیگیری کارشناسان ستاد هدایت وراهبری پیشگیری از کرونا سازمان غذا ودارو در ایام تعطیلات نوروزی

بازدید دکتر شانه ساز از روند پیگیری کارشناسان ستاد هدایت وراهبری پیشگیری از کرونا سازمان غذا ودارو در ایام تعطیلات نوروزی


شناسه خبر : 17078
امتیاز شما برای این خبر: