دوشنبه 06 تیر
نسخه آزمایشی
1398/12/12

سامانه ارزيابی عملكرد معاونت های غذا و دارو كشور

سامانه ارزيابی عملكرد معاونت های غذا و دارو كشور

سامانه ارزيابی عملكرد معاونت های غذا و دارو كشور

بسمه تعالي
سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو كشور
سامانه آمار و اطلاعات معاونت هاي غذا و دارو

اطلاعيه شماره 1 در خصوص بارگذاري در سامانه (1398/12/12):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:  
        با عنايت به نامه شماره 655/112442 مورخ 1398/12/10 رياست محترم سازمان "در خصوص دسترسي به سامانه ارزيابي عملكرد معاونت هاي غذا و دارو" سامانه از مورخ 1398/12/20 لغايت 1399/02/10  در دسترس كاربران تعريف شده آن معاونت قرار مي گيرد. لذا خواهشمند است در مهلت تعيين شده نسبت به بارگذاري مستندات با هماهنگي ادارات كل متناظر سازمان اقدام فرماييد.
   
ضمنا مديريت راهبري، پايش و امور استانهاي سازمان جهت پاسخگويي به سوالات احتمالي كاربران در خدمت معاونتهاي محترم مي باشند.  
 
اطلاعيه (1398/12/05):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:  
        با توجه به بروز رساني شاخص ها و دستورالعمل ها جهت دريافت فايل راهنماي جديد پس از ورود به سامانه بر روي لينك مربوط به شاخص ها و دستورالعمل هاي مربوط به اداره متناظر در صفحه نخست كليك نماييد.
 
اطلاعيه (1398/12/03):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:  
        احتراما به اطلاع مي رساند سامانه جهت ورود اطلاعات مربوط به بدهي سنوات قبل تا سال 1397 و بدهي 11 ماهه سال جاري 1398 به شركت هاي پخش در حوزه هاي دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي تا تاريخ 1398/12/29 در دسترس كاربران مي باشد. مقتضي است نسبت به بارگذاري اطلاعات مربوط به بدهي دارويي و تجهيزاتي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني سراسر كشور در زير منو  ثبت بدهي واحدهاي تابعه به شركت هاي پخش  از منو  واحدهاي تابعه  توسط كاربر تعريف شده آن معاونت (نماينده معاونت در سامانه ارزيابي عملكرد و آمار و اطلاعات) اقدامات لازم صورت پذيرد. 
 
اطلاعيه (1398/12/03):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:  
        احتراما به اطلاع مي رساند سامانه جهت ورود اطلاعات مربوط به رديف هاي درآمدي بهمن ماه 1398 از تاريخ 1398/12/01  به مدت يك ماه تا تاريخ 1398/12/29 در دسترس كاربران مي باشد. مقتضي است نسبت به بارگذاري اطلاعات مربوط به رديف هاي درآمدي در زير منو ثبت رديف هاي درآمدي  از منو واحدهاي تابعه توسط كاربر تعريف شده آن معاونت (نماينده معاونت در سامانه ارزيابي عملكرد و آمار و اطلاعات) اقدامات لازم صورت پذيرد. دريافت نامه
 
سامانه ارزیابی
اطلاعيه (1396/10/24):
كاربران محترم معاونتهاي غذا و دارو سراسر كشور:
     احتراما با عنايت به سياست ها و برنامه هاي اين سازمان جهت يكسان سازي كاربران سامانه نام كاربري كليه كاربران جهت ورود به سامانه كد ملي ايشان مي باشد كه در صورت تغيير كاربران اداره هاي معاونت غذا و دارو كشور، نام كاربري و كلمه عبور به ايميل ايشان ارسال گرديده است. در صورت عدم دريافت نام كاربري و كلمه عبور مي توانيد با پشتيباني فني سامانه با شماره زير تماس حاصل فرماييد.  

 شماره تماس پشتيباني فني سامانه 
021-77643586-7

شناسه خبر : 16993
امتیاز شما برای این خبر: