شنبه 14 تیر
نسخه آزمایشی
1398/11/24

برگزاری اولین کارگاه آموزشی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

برگزاری  اولین کارگاه آموزشی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

کارگاه آموزشی " تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها" برگزار شد.


در کارگاه  یک روزه " تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها "   که با حضور بیش از 70 نفر از کادر درمانی بیمارستان های تحت پوشش تشکیل شد دکتر مهری محمدی کارشناس تجویز و مصرف منطقی دارو با اشاره به  نقش و ابعاد گسترده و فاجعه ناشی از رخداد مصرف غیر منطقی آنتی بیوتیکها و مصرف نادرست آن در جوامع    اشاره کرد و اظهار داشت به لحاظ اهمیت وجود آنتی بیوتیک ها در سطح جهانی، هفته ای به نام " هفته آگاهی از آنتی بیوتیک ها" تعیین شده است تا فعالیت هایی در این حوزه و در جهت جلوگیری از مقاومت میکروبی صورت گیرد. 

وی افزود: براساس آیین نامه های وزارت متبوع ،کمیته های کشوری و دانشگاهی نیز در این راستا تشکیل شده که وظائفی را بر عهده دارند .

در ادامه دکتر زهرا کریمیان داروساز بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه به توضیحاتی پیرامون اهمیت و فعالیت های مربوط به آنتی میکروبیال استوارد شیپ در راستای تجویز و مصرف منطقی دارو  پرداخت و با اشاره  به نقش گروههای مختلف حرف بهداشت و درمان( اعم از داروساز، پرستار، دندانپزشک و...  )جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ، لزوم آموزش های مردمی لازم در این حوزه را تشریح کرد.

شناسه خبر : 16937
امتیاز شما برای این خبر: