سه شنبه 01 مهر
نسخه آزمایشی
1398/11/01

بررسی 71پرونده در سیزدهمین کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

بررسی 71پرونده در سیزدهمین کمیسیون فنی و قانونی معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران

سیزدهمین کمیسیون فنی و قانونی با بررسی71پرونده، سه شنبه24 دی ماه98 در معاونت غذا و دارو دانشگاه ایران برگزار شد.


شناسه خبر : 16862
امتیاز شما برای این خبر: